m sh دوشنبه 9 شهریور 1394 03:26 ب.ظ نظرات ()
در این برنامه با استفاده از یک میکرو کنترلر atmega8 و دو عدد سون سگمنت کاتد مشترک یک شمارنده صعودی و نزولی 0-99 ساخته شده است 


برنامه این پروژه به صورت زیر است:
<include <mega8.h#
    
<include <delay.h#

;signed  char a,b,c,d


;{unsigned char digital[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F
 


(void Init (void

}
;c=9
;d=9
;a=0
;b=0
;DDRD=0xff
;DDRB=0xff
;DDRC=0x00
{


(void up(void
}
(while(1
}

;[PORTD=digital[a

;[PORTB=digital[b

;a=a+1

;(delay_ms(50
(if (a==10
}
;a=0
;b=b+1
{

(if (b==10
}
;b=0
{
{
{

(void down (void
}
(while(1
}

;[PORTD=digital[c

;[PORTB=digital[d

;c=c-1

(delay_ms(50
(if (c==-1
}

;c=9

;d=d-1
{


(if (d==-1
}
;d=9
{
{
{

(void main(void
}

;()Init
(while(1
}

if (PINC.0)==1
}
;()up
{


if(PINC.1)==1
}
;()down
{


{
{